تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
چاپ

روز شنبه سوم اسفندماه 1392و طی مراسمی در شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس وبا حضور هیئت مدیره،مدیران و مسئولین واحدهای مختلف شرکت با قدردانی از جناب آقای خلیل رضائیان مدیرعامل پیشین شرکت،جناب آقای مجتبی آذری به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شدند.

شایان ذکر است جناب آقای مهندس رضائیان به مدت 3 سال (بهمن ماه 89 لغایت بهمن ماه 92) مدیر عامل شرکت بودند که به دلیل انتصاب ایشان به سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس جناب آقای مهندس مجتبی آذری از سوی هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب شدند.