سوابق شرکت
چاپ

شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس با اتکا به نیروهای متخصص بومی توانسته بیش از ربع قرن تجربه در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب به دستاوردهای مهمی در رسته مهندسی آب دست یابد که اهم این فعالیتها به شرح زیر می‌باشد:

- انعقاد 279 قـرارداد اعم از مطالعاتی و نظارتی شامل 147 طرح مطالعاتی و 132 طرح نظارتی در اقصی نقاط کشور شامل :

مطالعه و طراحی بیش از 150 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و نظارت بر عملیات اجرایی حدود 260 کیلومتر کانال، ابنیه و تأسیسات وابسته

مطالعه و طراحی و نظارت برعملیات اجرایی بیش از 900 کیلومتر خط لوله انتقال آب

مطالعه و طراحی و نظارت برعملیات اجرایی بیش از 30 مخزن آب شرب بیش از 20 ایستگاه پمپاژ

مطالعه و طراحی حدود 20 سد ، بنــد و تأسیسات وابسته

نظارت برعملیات اجرایی حدود 10 سد، بند و تأسیسات وابسته

- دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در پایه‌های 1 و 2 سدسازی، آبیاری و زهکشی، تأسیسات آب و فاضلاب و پایه 3 حفاظت و مهندسی رودخانه و نقشه‌ برداری

- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و خدمات فنی و مهندسی