خط مشی کیفیت شرکت
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مأموریت‌ ما:
شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس به پشتوانه بیش از 22 سال سابقه و بهره‌گیری از دانش فنی و تجارب کسب شده و حسن اعتماد کارفرمایان، مأموریت دارد که در قلمرو صنعت آب پاسخگوی نیازهای مشتریان در موارد مختلف از جمله ارائه خدمات مهندسی در زمینه‌های توسعه منابع آب و سدسازی، شبکه‌های آبیـاری و زهکشی، مهنـدسی رودخانـه، خطـوط انتقـال آب، تصفیه‌خانه، تأسیسات و جمع‌آوری آبهای سطحی و فاضلاب و همچنین نقشه‌برداری باشد.

چشم‌انـداز:
اندیشه ما مبنی بر دستیابی به سازمانی چابک و تأثیرگذار در صنعت آب، ایجاب می‌کند که ضمن ترفیع موقعیت خود در داخل کشور، در عرصه‌های فراکشوری نیز حضور فعال داشته باشد.

ارزشهای ما:
صداقت، درستکاری، پایبندی به تعهدات و اخلاق حرفه‌ای، رعایت اصل احترام متقابل، کارگروهی، قانون‌مندی، مسئولیت‌پذیری و ارج‌نهادن به کرامت و مقام انسانی کارکنان از ارزشهای این شرکت محسوب می‌شود.

اهـداف ما:
افزایش رضایت کارفرمایان، ارتقا، کیفیت خدمات، انجام به موقع تعهدات، ارائه خدمات مطلوب و ایجاد فضای مناسب به منظور مشارکت فکری کارکنان از اهداف اصلی شرکت می‌باشد.

راههای دستیـابی به اهداف:
    شناسایی و درک صحیح نیازها و انتظارات کارفرمایان
    بهبود مستمر فرآیندها از طریق استفاده از راههای جدید و بکارگیری دانش نوین و استانداردهای فنی و مهندسی
    جذب منابع انسانی متخصص، کارآمد و متعهد
    توسعه و اعتلای علمی و ارتقاء مهارت فنی کارکنان
    توجه به مسائل روحی و روانی، علایق و خرسندی کارکنان و محیط کار

اینجانب با اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی،  از کلیه همکاران انتظار دارم تا با پایبندی به ارزشهای فوق و مشارکت فعال در اجرا، نگهداری و بهبود مستمر استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008، شرکت را در دستیابی به اهداف خود یاری رسانند.
این خط مشی حسب مورد و حداقل یکبار در سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت/ص

مدیر عامل