آغاز آبگیری سد خائیز تنگستان در استان بوشهر
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

عملیات آبگیری سد خائیز روز شنبه دوم مرداد ماه 1400 در قالب پویش هر هفته -الف-ب-ایران طی مراسمی به صورت ویدئو کنفرانس به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی آغاز شد.این مراسم با حضور استاندار محترم استان بوشهر، مدیر عامل محترم آب منطقه ای بوشهر و جمعی از مسئولین استان برگزار گردید.

سد مخزنی خائیز از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 36 متر، طول تاج 610 متر و عرض تاج 10 متر و حجم کل مخزن 15/66 میلیون متر مکعب می باشد.از اهداف مهم ساخت این سد تامین آب 681 هکتار از نخیلات پایین دست، کنترل سیلاب و جلوگیری از تخلیه منابع آب سطحی حوضه رودخانه شیرین به خلیج فارس می باشد.