بازدید معاونت اقتصادی وزارت کشور از طرح آبرسانی به خرامه
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جناب آقای دکتر دین پرست، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با حضور جمعی از مسئولین استان، در روز سه شنبه 12 شهریور ماه 1398 از طرح آبرسانی به شهر خرامه بازدید کردند.