مراسم کلنگ زنی آبرسانی به شهر خرامه و توابع
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

صبح روز پنج شنبه، یازدهم آبان ماه 1396 مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر خرامه و توابع برگزار شد.

صبح روز پنج شنبه، یازدهم آبان ماه 1396 مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر خرامه و توابع با حضور جناب آقای مهندس تبادار استاندار محترم فارس و هیئت همراه، جناب آقای دکتر اسماعیلی نماینده محترم مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مسئولین استان فارس، مشاور کارفرما (شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس) و پیمانکار طرح (شرکت شیمبار) برگزار گردید.

محدوده اجرای طرح آبرسانی به شهرستان خرامه و توابع از سد درودزن و اهداف طرح، تامین آب شرب مراکز جمعیتی شهری و روستایی به میزان 8/6 میلیون متر مکعب، تامین آب صنایع به میزان 6/8 میلیون متر مکعب و تامین آب دامپروری به میزان 2/1 میلیون متر مکعب می باشد.