شركت ها و سازمان هاي طرف قرارداد
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

-    شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
-    شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
-    شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
-    شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
-    شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
-    شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
-    شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
-    شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
-    شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
-    شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام
-    شرکت آب و فاضلاب بوشهر
-    شرکت آب و فاضلاب استان فارس
-    شرکت آب و فاضلاب شیراز
-    شرکت آب و فاضلاب یاسوج
-    شهرداری شیراز
-    معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز
-    سازمان جهاد کشاورزی فارس
-    استانداری فارس