مطالعات منابع آب (9)
چاپ فرستادن به ایمیل
رديف نام پروژه مشخصات تصاوير
1 مطالعات بهنگام سازی بیلان محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه مند و کفه های بسته (استان فارس)
2 تلفیق مطالعات و تهیه اطلس منابع آب حوضه آبریز دریاچه های مهارلو و بختگان (استان فارس)
3 مطالعات شناسایی منابع آب های زیرزمینی سازند های سخت و آهکی دشت بانه (استان کردستان)
4 تلفیق مطالعات و تهیه اطلس منابع آب حوضه آبریز رودخانه مند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (استان فارس)
5 تلفیق مطالعات و تهیه اطلس منابع آب حوضه آبریز رودخانه کر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (استان فارس)
6 مطالعات اطلس منابع آب جراحی - هندیجان (استان خوزستان)
7 مطالعات اطلس منابع آب حوزه حله (استان بوشهر)
8 مطالعات اطلس منابع آب حوزه آبریز هامون - هیرمند (استان سیستان و بلوچستان)
9 خدمات نظارت بر اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور- منطقه (2) عملیاتی