خطوط انتقال آب (12)
چاپ فرستادن به ایمیل
رديف نام پروژه مشخصات تصاوير
1 نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی خط لوله سوم بوشهر (استان بوشهر)
2 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی شبکه آب در سطح شهر شیراز
3 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی به پتروشیمی ایلام (استان ایلام)
4 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی به یاسوج از چاه های آبرفتی حاشیه رودخانه بشار (استان کهکیلویه و بویراحمد)
5 نظارت بر عملیات اجرائی مخزن 20000 متر مکعبی گناوه (استان بوشهر)
6 نظارت بر عملیات اجرائی مخزن 10000 مترمکعبی دیر و مخازن 5000 متر مکعبی کاکی، سعدآباد وریگ(استان بوشهر)
7 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی به شهر کازرون (استان فارس)
8 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی به شهر دوگنبدان از سد کوثر (استان کهکیلویه و بویراحمد)
9 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی به شهر لامرد (استان فارس)
10
مطالعات توأم مرحله اول و دوم خط انتقال آب صنایع از سد کوثر تا پارس جنوبی (استان بوشهر)
11 مطالعات مرحله اول و دوم و انجام خدمات دوره اجرا آبرسانی از سد هایقر به مناطق جنوبی استان فارس
12
طرح و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان محدوده هامون واحد عمرانی 3 (EPC)