سایر (3)
چاپ فرستادن به ایمیل
رديف نام پروژه مشخصات تصاوير
1 نظارت خدمات مشاور کارفرما در مدیریت و کنترل عملیات آماربرداری منابع آب استان فارس
2 نظارت بر عملیات اجرائی پارکینگ طبقاتی طالقانی (معاونت فنی شهرداری شیراز)
3 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی مرمت و بازسازی پل علی ابن حمزه (شهرداری شیراز)